Nieuwegeins Kamerkoor

Het Nieuwegeins Kamerkoor is in 1982 opgericht en levert sindsdien een bijdrage aan het vertolken van vocale kamermuziek. Er worden regelmatig concerten gegeven met gevarieerde, meerstemmige werken van de late Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, al dan niet ondersteund door ensembles of solisten. Tijdens de wekelijkse repetities wordt in een ontspannen sfeer hard gewerkt om op de concerten zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. Het NKK stond van1986 tot 2000 onder leiding van Liesbeth Muijs en van 2000 tot 2006 onder leiding van Marc Hoogsteden. Vanaf  2006 tot  2014 stond het koor onder leiding van Willeke Smits. In  2014 nam Itamar Lapid het stokje over en gaf het in 2016 door aan Frank Hilberink. Vanaf 2021 is Arno van Wijk dirigent.

Geschiedenis

In 1982 kwam een groep enthousiaste zangers bij elkaar voor de oprichting van een kamerkoor. Initiatiefnemers waren twee professioneel opgeleide musici, die samen de koordirectie ter hand namen. De zangers kwamen hoofdzakelijk uit een eerder opgeheven renaissancekoor. Een oproep in de plaatselijke krant gaf zoveel respons dat er al direct sprake was van een goed bezette vierstemmige zanggroep. In de loop der jaren is de kwaliteit steeds verder gegroeid.

Vereniging

Het Nieuwegeins Kamerkoor heeft gekozen voor een verenigingsstructuur. Een groot deel van de ongeveer 20 leden is actief in het bestuur of in de commissies. Zo zijn er een repertoirecommissie, een bibliothheekcommissie, een concertcommissie en een publiciteitscommissie. De statuten van 2001 zijn nog steeds van kracht. In de ledenvergadering van 2011 zijn enkele wijzigingsvoorstellen geaccepteerd, maar die zijn niet aan een notaris voorgelegd. 

Repetities

Het koor repeteert onder leiding van dirigent Arno van Wijk iedere maandag van 20.00 tot 22.15 uur in De Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein-Zuid. Ter voorbereiding op een concert worden soms extra repetitie-zaterdagen georganiseerd.

Bestuur

Voorzitter: Hennie Schwarze
Secretaris: Fientje Broess
Penningmeester: Ria Duijveman
Leden: Gertrude Schrijer en Loes Heising

U kunt het bestuur mailen via het adres secretariaat@nieuwegeinskamerkoor.nl

Dierenconcert, De Rank, 2022
Kerstconcert Onderweg, Dorpskerk Jutphaas, 2017
Carmina Burana, Stadshuis Nieuwegein, 2017
Kerstconcert, Nicolaaskerk, 2016
Herfsttij, De Rank, 2014
Dido and Aneas, De KOM, 2013
Scroll naar boven