Jubelarissen concert (april 2009)

Concert in de Tuindorpkerk te Utrecht, met medewerking van Mariska van der Meij, sopraan, en David Jansen en Peter van Dijk, orgel.

Op het programma prijken bekende componisten broederlijk naast in vergetelheid geraakte meesters. Het feest der herkenning van beroemde muziekstukken wordt aldus geflankeerd door kennismaking met onbekende composities.

Georg Friedrich Händel (1685-1759) en Joseph Haydn (1732-1809) behoeven, gezien hun wereldwijde faam, geen nadere toelichting. Ook Henry Purcell (1659-1695) is genoegzaam bekend, al was het alleen maar vanwege de - overigens niet door hem gecomponeerde - Trumpet Voluntary. De Toccata in A - ten onrechte wel eens aan J.S. Bach toegeschreven - is een uiterst afwisselend virtuoos werk.
Johann Christian Kittel (wiens jaartallen exact met die van Joseph Haydn corresponderen) was een van de laatste leerlingen van J.S. Bach. Hij was de auteur van een belangwekkend theoretisch-praktisch leerboek voor kerkorganisten. De duidelijk hoorbare invloed van zijn leermeester gaat vergezeld van een Sturm-und-Drang-élan. 
De Elzasser organist-componist Edouard Ignace Andlauer (1830-1909) studeerde onder meer in Brussel bij Fétis en Lemmens. Hij was organist van de Maria-bedevaartskerk Marienthal in het noorden van de Elzas. De Grande Fantaisie is gebaseerd op een eigen Marialied.
In zijn geestelijke muziek is Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) in hoge mate geïnspireerd door J.S. Bach, zowel wat zijn harmoniek als zijn polyfonie betreft. Daarnaast horen we Mendelssohns eigen, karakteristieke melodiek.
Auguste Durand (1830-1909) was in Parijs werkzaam als organist en als muziekuitgever. In die laatste hoedanigheid verzorgde hij talloze uitgaven van contemporaine en oude muziek.
De in België geboren organist Clément Loret (1833-1909) studeerde in Brussel bij Lemmens. Vanaf 1857 was hij in Parijs gevestigd, als organist en als docent aan de École Niedermeyer.
De Amerikaanse organist Dudley Buck (1839-1909) studeerde zowel in Leipzig en Dresden als in Parijs. In 1862 keerde hij terug naar de USA, waar hij op verschillende plaatsen (onder meer in Chicago, Boston en New York) als organist werkzaam was.
Adolph Friedrich Hesse (1809-1863) was de meest gevierde Duitse orgelvirtuoos van zijn tijd. Hij concerteerde zelfs in Parijs. Ook als leraar was hij internationaal befaamd. Tot zijn leerlingen behoorde Jacques-Nicolas Lemmens, die op zijn beurt ook een invloedrijk docent werd.
Willem Mudde (1909-1984) studeerde bij Jan Zwart. Hij was als kerkmusicus achtereenvolgens verbonden aan de Lutherse Kerk te Utrecht en te Den Haag. Mudde geniet nog altijd internationale bekendheid door zijn tomeloze inzet voor de Lutherse kerkmuziek. De vanavond gespeelde Variaties en Fuga is een jeugdwerk, waarin de invloed van zijn leermeester (en schoonvader) duidelijk hoorbaar is.

Programma

Orgel

Henry Purcell (1659-1695)

Toccata in A

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

Suite in g

Koor

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)   

Uit: Messiah
- Hallelujah!

Orgel

Johann Christian Leberecht Kittel (1732-1809)

Nachspiele

Koor

Joseph Haydn
(1732-1809)               

Uit: Die Schöpfung
- Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.

PAUZE

 

 

Orgel

Edouard Ignace Andlauer
(1830-1909)

Grande Fantaisie sur un Cantique de Nôtre Dame de Marienthal

Sopraansolo, koor en orgel

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Hör mein Bitten (Hymne nach Ps. 55)

Orgel

Auguste Durand
(1830-1909)

Marche de Procession

 

Clément Loret (1833-1909)

Prière

 

Dudley Buck (1839-1909)

Scherzo

 

Adolph Friedrich Hesse
(1809-1863)

Jesu, meine Freude

Koor

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Uit: Der 42. Psalm:
- 1. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser
- 4. Was betrübst du dich, meine Seele

Orgel:

Willem Mudde (1909-1984)

Variaties en Fuga over "Waer dat men sich al keerd of wend"

Legetøj og BørnetøjTurtle